بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Please note that the below dates are computed mathematically and may be inaccurate by one day.

+
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01 Ramaḍān
07 March
1st Day of Ramadan
02 Ramaḍān
08 March
03 Ramaḍān
09 March
04 Ramaḍān
10 March
05 Ramaḍān
11 March
06 Ramaḍān
12 March
07 Ramaḍān
13 March
08 Ramaḍān
14 March
09 Ramaḍān
15 March
10 Ramaḍān
16 March
11 Ramaḍān
17 March
12 Ramaḍān
18 March
13 Ramaḍān
19 March
14 Ramaḍān
20 March
15 Ramaḍān
21 March
16 Ramaḍān
22 March
17 Ramaḍān
23 March
18 Ramaḍān
24 March
19 Ramaḍān
25 March
20 Ramaḍān
26 March
21 Ramaḍān
27 March
Lailat-ul-Qadr
22 Ramaḍān
28 March
23 Ramaḍān
29 March
Lailat-ul-Qadr
24 Ramaḍān
30 March
25 Ramaḍān
31 March
Lailat-ul-Qadr
26 Ramaḍān
01 April
27 Ramaḍān
02 April
Lailat-ul-Qadr
28 Ramaḍān
03 April
29 Ramaḍān
04 April
Lailat-ul-Qadr
30 Ramaḍān
05 April
Upcoming Holy Day: Mawlid al-Nabi on 26 September 2023