بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Please note that the below dates are computed mathematically and may be inaccurate by one day.

+
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01 Ramaḍān
10 August
1st Day of Ramadan
02 Ramaḍān
11 August
03 Ramaḍān
12 August
04 Ramaḍān
13 August
05 Ramaḍān
14 August
06 Ramaḍān
15 August
07 Ramaḍān
16 August
08 Ramaḍān
17 August
09 Ramaḍān
18 August
10 Ramaḍān
19 August
11 Ramaḍān
20 August
12 Ramaḍān
21 August
13 Ramaḍān
22 August
14 Ramaḍān
23 August
15 Ramaḍān
24 August
16 Ramaḍān
25 August
17 Ramaḍān
26 August
18 Ramaḍān
27 August
19 Ramaḍān
28 August
20 Ramaḍān
29 August
21 Ramaḍān
30 August
Lailat-ul-Qadr
22 Ramaḍān
31 August
23 Ramaḍān
01 September
Lailat-ul-Qadr
24 Ramaḍān
02 September
25 Ramaḍān
03 September
Lailat-ul-Qadr
26 Ramaḍān
04 September
27 Ramaḍān
05 September
Lailat-ul-Qadr
28 Ramaḍān
06 September
29 Ramaḍān
07 September
Lailat-ul-Qadr
30 Ramaḍān
08 September
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Miraj on 18 February 2023