بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Please note that the below dates are computed mathematically and may be inaccurate by one day.

+
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
01 Ramaḍān
25 April
1st Day of Ramadan
02 Ramaḍān
26 April
03 Ramaḍān
27 April
04 Ramaḍān
28 April
05 Ramaḍān
29 April
06 Ramaḍān
30 April
07 Ramaḍān
01 May
08 Ramaḍān
02 May
09 Ramaḍān
03 May
10 Ramaḍān
04 May
11 Ramaḍān
05 May
12 Ramaḍān
06 May
13 Ramaḍān
07 May
14 Ramaḍān
08 May
15 Ramaḍān
09 May
16 Ramaḍān
10 May
17 Ramaḍān
11 May
18 Ramaḍān
12 May
19 Ramaḍān
13 May
20 Ramaḍān
14 May
21 Ramaḍān
15 May
Lailat-ul-Qadr
22 Ramaḍān
16 May
23 Ramaḍān
17 May
Lailat-ul-Qadr
24 Ramaḍān
18 May
25 Ramaḍān
19 May
Lailat-ul-Qadr
26 Ramaḍān
20 May
27 Ramaḍān
21 May
Lailat-ul-Qadr
28 Ramaḍān
22 May
29 Ramaḍān
23 May
Lailat-ul-Qadr
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Qadr on 06 June 2018